ઉત્પાદનો યાદી
અમારો સંપર્ક કરો

  કંપની નું નામ: Shanghai DongMeng Road & Bridge Machinery Co., Ltd

  Tel: +86 21 68911957

  ફોન (ઇંગ્લીશ સ્પીકર માટે): +86-15921297108

  E-Mail: info01@dmluqiao.com

  Zip: 201411

  Address: No. 1188 Fengliang Rd, Fengcheng Town, Fengxian Dist, Shanghai 201411, China