સંબંધિત શોધ: રેતી મશીન અસરો બનાવી રેતીના | લીલા રેતી બનાવી | રેતી વોશર મશીન | રોક કોલું મશીન | રેતી તેરા રેખા | કોંક્રિટ રિસાયક્લિંગ કોલું | કન્વેયર પટ્ટા રક્ષણ | મોબાઇલ ભૂક્કો પ્લાન્ટ | છોડ શરમજનક માટે કન્વેયર બેલ્ટ | પૂર્ણ ભૂક્કો છોડ
ઉત્પાદનો યાદી

અન્ય ભાગો

ફિડરછે અને સ્ક્રીનો સાધનો Tarzan દ્વારા ઉત્પાદિત સાથે મળીને કામ કરે છે  મશીનો શરમજનક છે, કે જે ફીડર Vibrating સમાવેશ થાય છે vibrating સ્ક્રીન, બેલ્ટ વાહક, પાઉડર વિભાજક અને રેતી પાવડર વિભાજક. ઉચ્ચ વિશ્વસનીયતા, કાર્યક્ષમતા અને ઉચ્ચ કામ લીડ માં ટકાઉપણું ઉત્પાદકતા.